Zajímavosti v okolí řeky otavy

skleněná socha sv. Jana Nepomuckého – Čepice

Při plavbě ze Sušice narazíte na most v Čepici, na kterém stojí největší skleněná socha Jana Nepomuckého na světě. Stojí přímo uprostřed mostu, takže ji nemůžete přehlédnout. V Čepici je i celkem fajn klasická vesnická hospoda, kam se můžete zajít schovat před deštěm, nebo před sluníčkem a rovnou si pak sochu pořádně prohlédnout a nezapomeňte ji uctít – sv. Jan Nepomucký je totiž patronem země České a všeho, co se řeky týká – vorařů, vodáků, mlynářů, mostů a také ochraňuje kraj proti povodním a vodnímu nebezpečenství.

hrad Rabí

Největší hradní zříceninou v Čechách je hrad Rabí. Patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí, neboť prodělal řadu přestaveb a rozšiřování. Nejstarší částí hradu je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním ohrazením. Na přelomu 14. a 15. století byly vybudovány další obytné a hospodářské budovy, hrad byl opevněn druhým předhradím. V poslední stavební fázi bylo vybudováno rozsáhlé dělostřelecké opevnění s baštami. Přestože tento hradební okruh zůstal  nedokončen, patří na svoji dobu k nejvyspělejším obranným systémům ve střední Evropě. V roce 1420 byl hrad dobyt Janem Žižkou a v roce 1421 zde husitský  hejtman přišel při obléhání o své druhé oko. V hradním sále je umístěna expozice středověkých kachlů a další archeologické nálezy. Více informací a zajímavostí najdete na stránkách hradu

Zajímavostí je, že Rabí je svou rozlohou největší zříceninou na území Čech. Zdivo hradeb a budov je v celkové délce téměř tří kilometrů. Na nádvoří se nachází ve skále tesaná studna, která patří mezi nejhlubší na českém území.

Horažďovice

Počátek Horažďovic je datován až do 10. století, kdy zde vzniklo opevněné hradiště, které se asi o dvě století později stalo centrem Prácheňského kraje a okolí. Na místě původního hradiště byl později vystavěn kamenný hrad, ze kterého jsou dodnes dochovány zbytky věží a hradeb. Za doby národního obrození byl z hory Prácheň odvezen jeden z kamenů, které byly použity do základů budovy Národního divadla. Dnes jsou Horažďovice třetím největším městem klatovského okresu. Více informací o městě najdete na jejich stránkách. 

Žižkův most u Katovic

Kamenný jednoobloukový most z řeky neuvidíte, ale pokud zastavíte ze železničním mostem za Dolním Poříčí na levém břehu řeky, můžete k němu dojít pěšky. Most již dnes nevede přes původní koryto Březového potoka. Jestli tento most nechal vybudovat Jan Žižka z Trocnova je dodnes pouze domněnkou. Více informací o mostu najdete tady.

 

 

Strakonice

Historie města sahá do 12. století, kdy se spojily 4 menší vesnice v jeden celek a vzniklo tak poddanské město Strakonice. Město je známé díky Mezinárodnímu dudáckému festivalu, který se koná již od roku 1967. V rámci několikadenního festivalu můžete vidět průvod dudáků městem, nespočet kapel a další kulturní program. 

Ve Strakonicích také můžete navštívit hrad nebo si domluvit prohlídku v místním pivovaru a ochutnat Strakonického Dudáka přímo z výroby. Více informací o městě najdete na jejich stránkách.

 

Čejetice

Pokud proplujete kolem Štěkně dál na Písek, můžete se zastavit v Čejeticích v místním minipivovaru Čejetice a ochutnat třeba Hejtmana, Velocipeda, Práče nebo Moravskou blondýnku.

Putim

Putim je známá i díky příběhu Dobrého vojáka Švejka od českého spisovatele Jaroslava Haška, kdy se část příběhu odehrává právě v Putimi. Jako připomínku tu můžete vidět sochu vojáka Švejka. 

Písek

Kdo doplujete až do Písku, určitě se zastavte u nejstaršího kamenného mostu v Písku, který je starší i než most Karlův v Praze. Na levém břehu od mostu můžete dojít k Píseckému hradu a Prácheňskému muzeu. Dominantní je také budova Sladovny, kde je v dnešní době hravá expozice pro děti a konají se zde různé akce hlavně pro děti. Hned za Sladovnou si můžete prohlédnout Křižíkovu elektrárnu u Podskalského jezu.