Asociace vodní turistiky a sportu

ATVS je spolek, který si dal za cíl zachovat vodní turistiku v Česku, ochránit vodácké zájmy vodáků, půjčoven, vodních skautů a dalších vodáckých organizací jak legislativní úrovni, tak v rámci místních vodoprávních řízení a přizpůsobovat řeky vodní turistice.

To v praxi znamená, že sledují dodržování zákonů a vyhlášek při plánování nových elektráren a jiných staveb na řekách, u přestaveb jezů, připomínkují nařízení o výpočtu minimálního zůstatkového průtoku, zapojují se do řízení o suchých a nebezpečných jezech a mnoho dalšího. 

Členem AVTS se může stát každý, jak jednotlivec, firma, tak i spolek. Zkrátka kdokoli, kdo se zajímá o problematiku vodáctví.

Více informací o konkrétních projektech, vizích do budoucna a možnosti přispět na fungování asociace, se dozvíte na jejich stránkách.