Aktuálně v Sambě

Ahoj vodáci, 

při plánování plavby se můžete inspirovat doporučenými trasami na jednotlivých řekách. Na objednání letní dovolené je právě teď čas! Objednávej tady na webu - OBJEDNAT LODĚ nebo na 604 904 737.

Vaši Sambáci

Více aktualit
Sjízdnost Otavy

 

Otava

Kilometráž Otavy

112,9 soutok Vydry a Křemelné obvyklý začátek plavby vp (627 m n.m.), vodočet (u tabule NPŠČeňkova pila 200 m vp, nástupní místo
112,7 peřej u ostrova sjízdný vl, exponovaný peřejnatý úsek až k ř. km 106,5
111,5 peřej u regulační zdi silnice sjízdný vp
111,0 Pavlova louka vp, odpočinkové místo vp
110,3 most c (kamenný), peřej !! + 700 m zbytky most
109,4 Myší Domky vp, peřej + 300 m peřej sjízdný vp končící válcem vp
108,2 vodočet vl (viz text)
107,9 zbytky jez s
      propustí uprostřed v 0,6 N vl Klášterský mlýn sjízdný vp
107,8 most s Rejštejn vp nákupní možnosti možnosti stravování zdravotnická služba pošta kostel vp obvyklý konec plavby obvyklý začátek plavby - nástupní a výstupní místo pod mostem, konecNPŠ a omezení plavby, začátek CHKO Šumava + 100 m Ú vp Losenice
107,6 peřej s válcem u skály vp !!
106,6 jez přenášení vpravo v 1,2 N vl poškozený !! (larseny) + 200 m most s Radešov vl, Kašperské Hory 4 km vp
106,2 veřejné
      tábořiště T Radešov vp hospoda či kiosek vp, následuje peřejnatý úsek, DOVOZNÍ MÍSTO PŮJČOVNY LODÍ SAMBA
103,9 zúžení koryta, peřeje
103,4 most s Annín vl kostel vl + 100 m stupeň přenášení vpravo v 0,6 sjízdný dl N vl, za MV sucho pod jezem, možno jet náhonem
103,2 ostrov, jeďte vp
102,8 dl peřej u silniční zdi !! (balvany, na konci zúžení řečiště)
101,7 autokemp A Annín I vp vl možnosti stravování hospoda či kiosek nákupní možnosti
100,9 veřejné
      tábořiště T Nové Městečko vl, Nové Městečko 400 m vl
100,4 autokemp A Annín II vp hospoda či kiosek vp
99,7 most s, zbytky přenášení vlevo jez v 0,5 za SV sjízdný stř, Dlouhá Ves 500 m vp ubytování možnosti
      stravování nákupní
      možnosti pošta kostel 1 km vp, konec CHKO Šumava, kanál na plavení dřeva vp
98,7 přenášení
      vlevo jez v 1,2 dl N vp poškozený !! (traversy, vývar) Dlouhá Ves vp + 1,1 km most s
96,4 ubytování možnosti stravování vl koupaliště vl
95,4 jez přenášení vpravo v 1,2 N vl !! (vývar, larseny) Páteček most p Červené Dvorce vl možnosti stravování 150 m vl nákupní
      možnosti autokemp A 800 m vl
94,6 Ú vp Volšovka
93,6 odbočení kanálu vp most p
92,8 jez s
      propustí vlevo přenášení
      vpravo v 1,0 N vl !! (vysoký skok na konci spád. desky, kameny pod propustí) Na Fufernáchubytování vl, říční lázně vl
92,6 most s Sušice vp vl možnosti
      stravování hospoda či
      kiosek nákupní
      možnosti kostel vp vl ubytování pošta vl zdravotnická služba vp
92,3 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed přenášení
      vpravo v 1,4 N vl !! (vývar) Panský, za VV přeneste vp
91,8 most s vodočet vp, kamenný práh sjízdný nákupní možnosti možnosti stravování vl + 100 m přenášení vlevo jez s propustí vlevo přenášení vpravo v 0,4 sjízdný propustí
91,1 most p, práh sjízdný
89,7 veřejné
      tábořiště T vl železniční stanice Sušice 300 m vl obvyklý konec plavby obvyklý začátek plavby (460 m n.m.) + 100 m most ž
89,5 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed přenášení
      vpravo v 0,6 N vp za SV sjízdný Malá Chmelná 600 m vp
89,4 LEVÝ BŘEH: HLAVNÍ STAN PŮJČOVNY LODÍ SAMBA - KANCELÁŘ, VÝDEJ A SBĚR LODÍ
88,9 Ú vl Ostružná + 1 km veřejné tábořiště T vl hospoda či kiosek vl Dobršín 1 km vl
86 vl vodácký kemp Dobršín
85,6 2 kamenné prahy sjízdný !! + 400 m most s
84,8 most s Čepice vl vodočet vl hospoda či kiosek nákupní možnosti kaple vl + 700 m veřejné
      tábořiště T vl
84,5 Žichovice 600 m vp možnosti stravování nákupní možnosti ubytování pošta zámek kostel 600 m vp železniční stanice Žichovice 500 m vp
83,2 2 kamenné prahy sjízdný + 200 m
82,9 hráz přepadu vp + 300 m most s Rabí 700 m vl ubytování možnosti stravování nákupní možnosti pošta kostel 1 km vl, zřícenina Rábí, 1 km vl Žichovice 500 m vp
82,3 přenášení
      vlevo jez s propustí
      vlevo přenášení vpravo v 1,0 N vl Rabí
77,4 býv. jez + 500 m Velké Hydčice vp hospoda či kiosek možnosti stravování nákupní možnosti vp železniční stanice Velké Hydčice 300 m vp
76,4 veřejné
      tábořiště vl T U hřiště vp
75,1 jez s
      propustí uprostřed přenášení vpravo v 1,3 dl N vl Prácheň pitná voda 300 m vp, zřícenina Prácheň 1,5 km vp + 400 m zřícenina Prácheň 300 m vp (svahem)
73,3 VL Vodácký kemp Horažďovice - LODĚNICE PŮJČOVNY LODÍ SAMBA
73,2 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed v 1,1 N vp za VV !! (vývar) Rosenauer + 50 m veřejné tábořiště T vp kemp Rosenauer
72,6 most ž + 50 m most s Horažďovice vl nákupní možnosti ubytování možnosti stravování nákupní možnosti zdravotnická služba pošta zámek kostel vl železniční stanice Horažďovice 800 m vl
72,4 most s + 100 m přenášení vlevo jez s propustí vpravo v 1,7 N vl X !! (vývar), dl a obtížné přenášení vl Mrskoš
71,1 jez s
      propustí uprostřed přenášení vpravo v 1,2 dl N vl !! (válec v propusti) Jarov
70,8 přenášení
      vlevo jez s propustí
      vlevo v 0,8 za MV sjízdný vl, !! (za SV a VV vývar) Svaté pole + 100 m stupeň stp sjízdný
68,2 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed v 1,2 N vp Kozlov vp hospoda či kiosek vp
67,7 most s Střelské Hoštice vl ubytování možnosti stravování nákupní možnosti pošta kostel zámek vl železniční stanice Střelské Hoštice 2,2 km vl, DOVOZNÍ MÍSTO PŮJČOVNY LODÍ SAMBA
67,6 jez s
      propustí vpravo přenášení vpravo v 1,8 N vl veřejné tábořiště T vp hospoda či kiosek vp + 300 m stupeň stp sjízdnýubytování vp
65,3 přenášení
      vlevo jez s propustí
      vpravo přenášení vpravo v 1,4 N vl !! (válec pod propustí) Horní Poříčí vl kaple vl
64,2 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed v 1,3 N vp !! (larseny pod jezem a v propusti, kameny pod propustí) Dolní Poříčí vlhospoda či kiosek nákupní možnosti vl železniční zastávka Dolní Poříčí 1 km vl
63,2 most ž pitná voda vl + 300 m Ú vl Březový p. Žižkův most 150 m vl
61,4 přenášení
      vlevo jez s propustí
      vpravo přenášení vpravo v 2,1 N vl !! (kameny pod jezem), Katovice vl veřejné
      tábořiště T hospoda či
      kiosek vl obvyklý konec
      plavby (398 m n.m.) + 300 m stupeň stp sjízdný, vl kemp Otavský Ráj, LODĚNICE PŮJČOVNY LODÍ SAMBA
60,9 most s vodočet vp (viz text) Katovice vl možnosti stravování hospoda či kiosek nákupní možnosti vp vl pošta kostel vl železniční stanice Katovice 800 m vp + 100 m Úvp Novosedlský p
59,1 stupeň stp s kam. polem sjízdný !!zámek zřícenina Střela 1 km vl
58,4 stupeň stp sjízdný + 400 m Nový Dražejov vl hospoda či
      kiosek vl
56,6 přepad do ramene vl, jeďte vp, stupeň stp sjízdný vp, cvičná peřej 150 m
56,0 most p autokemp A Podskalí vp hospoda či kiosek vp vl ubytování vp
54,7 pivovar vl
54,8 přenášení
      vlevo jez v 2,9 (pohyblivý) X !! (vývar, za VV táhne) dl a obtížné přenášení Pětikolskýobvyklý konec
      plavby obvyklý
      začátek plavby
54,6 most s Strakonice vp vl ubytování možnosti stravování hospoda či kiosek nákupní možnosti zdravotnická služba kostel vp vl hrad pošta vp železniční stanice Strakonice 1 km vp, Ú vp Volyňka, DOVOZNÍ MÍSTO PŮJČOVNY LODÍ SAMBA
54,4 most (potrubí)? + 300 m most s
53,8 přenášení
      vlevo jez přenášení vpravo v 0,8 (pohyblivý) X !! (vývar) Na Křemelce
53,4 most s vodočet vp + 400 m most ž
51,0 přenášení
      vlevo jez s propustí
      vlevo přenášení vpravo v 1,0 N vl sjízdný propustí !! (kameny pod propustí) Slaník 800 m vl hospoda
      či kiosek nákupní
      možnosti 800 m vl
50,0 Slaník vl hospoda či kiosek nákupní možnosti vl
48,1 most c Přešťovice 600 m vl kaple 600 m vl
45,5 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed přenášení
      vpravo v 1,5 dl N vl sjízdný propustí !! (vlny) Štěkeň 500 m vl, hospoda či kiosek (Nektar) 100 m vl, možnosti stravování nákupní možnosti zdravotnická služba pošta zámek kostel 500 m vl, DOVOZNÍ MÍSTO PŮJČOVNY LODÍ SAMBA
45,4 autokemp A Otava vl hospoda
      či kiosek vl
43,6 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed v 1,6 N vp !! (larseny v jezu a v propusti) Přeborovice vp
43,3 most s Čejetice vp hospoda či kiosek nákupní možnosti vp železniční stanice Čejetice 500 m vp
40,8 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed přenášení
      vpravo v 0,9 za SV sjízdný !! (za VV vývar)
40,1 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed v 1,7 N vl X (vysoký skok na konci spádové desky, kamení pod jezem) Jirkal
39,0 hospoda či
      kiosek 400 m vp Sudoměř 500 m vp nákupní možnosti kostel 600 m vp železniční zastávka Sudoměř u Písku 500 m vp, Kestřanskápeřej v délce 300 m, za VV WW II !!
37,1 most s Lhota u Kestřan vp, Kestřany 500 m vl kaple vp ubytování možnosti stravování hospoda či kiosek nákupní možnosti zámek kostel 800 m vl
34,8 jez s
      propustí uprostřed přenášení vpravo v 1,3 N vl !! (válec, kameny pod jezem) Zátavský mlýnZátaví 200 m vl kaple 300 m vl
33,3 stupeň stp sjízdný
32,8 Ú vp Blanice (vodňanská) veřejné tábořiště T Soutok vp ubytování hospoda či kiosek vp, Putim 1,5 km vp možnosti
      stravování hospoda či
      kiosek nákupní
      možnosti pošta kostel 1,5 km vp, železniční
      stanice Putim 2,5 km vp, DOVOZNÍ MÍSTO PŮJČOVNY LODÍ SAMBA
31,1 most s, zalesněné údolí v úseku 2 km
27,9 nouzové
      tábořiště vl tábořiště "Na Plovárně", hospoda či
      kiosek ,vp U Smetáka SBĚRNÉ MÍSTO PŮJČOVNY LODÍ SAMBA 
27,6 ubytování vp + 600 m přenášení vlevo jez s propustí
      uprostřed v 1,7 N vp vl? Václavský, Písek - Václavské předměstí vl možnosti
      stravování vp vl nákupní možnosti kostel ubytování vl, loděnice vp
26,5 most ž + 50 m most s Šrámkův železniční stanice Písek - zastávka 700 m vl
26,0 ostrov + 100 m most p Písek vp vl, možnosti stravování hospoda či kiosek nákupní možnosti zdravotnická služba kostel vp vl, ubytování pošta vp, železniční stanice Písek 1,5 km vp
25,8 přenášení
      vlevo jez s propustí
      uprostřed v 1,4 N vp, levé pole jezu X !! (vývar), obtížné přenášení, Podskalský
25,5 most s (historický kamenný) Písek (centrum) vp hrad vp hospoda či kiosek možnosti stravování nákupní možnosti vp obvyklý konec plavby (355 m n. m.)
25,2 most s přenášení vlevo jez s propustí vlevo přenášení vpravo v 1,2 N vp (válcový) X !! (vývar), dl přenášení
24,6 most p + 600 m most s
23,0 cvičná peřej 150 m, začátek zalesněného údolí
21,2 Topělec 1 km vl kaple 1 km vl
19,4 most p, potrubí přenášení vlevo jez s propustí uprostřed v 1,0 N vp Heringův (Topinkův) mlýnhospoda či kiosek vl, počátek max. vzdutí VDOrlík
19,3 veřejné
      tábořiště T vp ubytování hospoda
      či kiosek vp Vojníkov 2,5 km vp, Vrcovice 2,5 km vp železniční zastávka Vrcovice 3 km vp
18,9 přenášení
      vlevo jez přenášení vpravo provalený sjízdný U CajsůSBĚRNÉ MÍSTO PŮJČOVNY LODÍ SAMBA
18,6 přenášení
      vlevo jez poškozený sjízdný stř Sulan - běžně pod hladinou
17,1 jez s
      propustí uprostřed provalený sjízdný stř Smetiprach - běžně pod hladinou
16,0 začátek minimálního vzdutí VD Orlík
14,4 silnice vp vl (býv. přívozJistec vp, Nová Vráž po silnici 2 km vl železniční stanice Vráž u Písku 2 km vl
10,0 Dědovice 300 m vl
7,2 Ú vl Lomnice, dl zátoka vl
4,9 (býv. přívozSv. Anna vp kaple vp Štědronín vl chaty vl přístaviště
      lodní dopravy vl + 900 m chaty vl, ubytování vl hospoda či kiosek vl
2,6 most s Zvíkovské Podhradí 1 km vp nákupní možnosti možnosti stravování ubytování kostel 1,5 km vp, minipivovar 1,5 km vp
0,7 hrad Zvíkov vp přístaviště lodní
      dopravy vp hospoda či
      kiosek 100 m vp
0,0 Ú zleva do Vltavy na ř. km 169,1 + 11,9 km vp (proti proudu Vltavy) železniční stanice Červená n. V. 500 m vp obvyklý konec plavby (352 m n. m.)