aktuální sjízdnost otavy - vodní stav na Otavě

Před každou plavbou doporučujeme zjistit si aktuální stav vody. V případě sucha nebo povodní vás budeme o aktuální situaci informovat.

Plánek aktuální sjízdnosti Otavy

Legenda:
  • zelené úseky jsou sjízdné,
  • červené úseky jsou nesjízdné,
  • úseky přerušovaně zelené jsou sjízdné jen pro plastové kanoe, ne pro nafukovací rafty a baraky.

Úsek ze Sušice do Vrcovic (tedy přes Horažďovice, Katovice, Strakonice, Putim a Písek) je pro kanoe a kajaky sjízdný celoročně s výjimkou úplného sucha, kdy je na vodočtu v Sušici méně než 30 cm. Pro sjízdnost na raftech je minimum 40 cm na vodočtu v Sušici.

V úseku Radešov – Sušice je pro kanoe a kajaky minimální stav sjízdnosti 50 cm v Sušici. Pro rafty je minimální stav 65 cm.

Z bezpečnostních důvodů nepůjčujeme rafty, kanoe ani kajaky pokud je vyhlášen 1. nebo vyšší stupeň povodňové aktivity.

Tabulka sjízdnosti jednotlivých úseků Otavy podle vodočtu v Sušici

ÚSEKkemp Radešov – SušiceSušice – Vrcovice
 KANOE, KAJAK: minimum/   maximum50 cm/ 120 cm30 cm/ 120 cm
 RAFT, BARAKA:   minimum/maximum65 cm/ 120 cm40 cm/ 120 cm