Zajímavosti v okolí Lužnice

Zlatá stoka

Lužnice protéká krajem rybníků v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Součástí rybničního systému je Zlatá stoka. Její délka je téměř 50 km a z Lužnice odbočuje nad jezem Pilař. Napájí řadu rybníků a u Veselí nad Lužnicí se opět vlévá do Lužnice. Jejím hlavním úkolem je regulace vodního režimu na Třeboňsku a v době svého vzniku přinesla tehdy panujícím Rožmberkům značné bohatství. Název Zlatá stoka se vžil až za Schwarzenbergů z důvodu její důležitosti pro soustavu rybníků. Plavba po ní není povolena neb je vedena jako národní kulturní památka. (zdroj: trebonsko.cz)

jez Pilař

Jez Pilař je známý pro svou nebezpečnost, proto vodáci POZOR! Jedná se o 3 metry vysoký stupeň nedaleko Majdaleny. Za velké vody proud nad jezem silně táhne a již za středního a zejména za velkého vodního stavu se pod jezem tvoří nebezpečný vodní válec, ve kterém utonula již řada vodáků. Jez se obvykle přenáší po levém břehu a URČITĚ SE NESJÍŽDÍ (ani na raftu!). Válec je nebezpečnější než na ostatních jezech, protože ani při potopení nepouští, ale naopak vás může zabalit pod sebe. 

Majdalena

Pár kilometrů pod jezem Pilař se nachází obec Majdalena, kde mohou vodáci využít příjemné tábořiště pro přespání a zajít si do vesnice nakoupit nebo třeba na pivo. První zmínky o obci Majdalena pochází již z roku 1397. Na místě, kde kdysi stávala poustevnická kaple se dnes nachází kostel sv. Máří Magdalény s gotickými prvky. Pod obcí se tok řeky Lužnice rozděluje na Starou řeku (meandrující, zarostlou a hůře průjezdnou) a Novou řeku s umělým, třináct kilometrů dlouhým korytem s dostatkem vody.

Stará a Nová řeka

Poplujete-li po řece Lužnici více dní, můžete se rozhodnout, podle aktuálního stavu vody a vašich schopností, jestli zvolíte plavbu po Staré nebo Nové řece. Při plavbě po Staré řece na vás čeká mimo nesčetných meandrů a padlých stromů v přírodním korytě řeky, i přeplutí největšího českého rybníka Rožmberk. Ten byl vybudován již koncem 16. století a jeho plocha je asi 500 ha. Hráz je zpevněná stoletými duby. Za povšimnutí stojí Rožmberská bašta a kamenný pomníček na hrázi, na jehož podstavci jsou vyryti tři do sebe zakleslí kapři a nápis "Zde byl ubit pytlák pro tři kapry". Jedná se o dávnou událost z roku 1846, kdy se zde střetli rybáři s pytláky. Jeden pytlák prý zemřel na selhání srdce, lidé ale z jeho smrti vinili rybáře. 

Nová řeka, po které se také můžete vydat, představuje uměle vybudovaný tok dlouhý 13,5 km. Toto řečiště má za úkol odvádět povodňovou vodu do Nežárky a chránit tak hráz rybníka Rožmberk před protržením. Po Nové řece doplujete do Nežárky, která se ve Veselí nad Lužnicí opět vlévá do Lužnice. Při plavbě po Nové řece poplujete tedy celkem po 3 řekách. Jako vodáci jistě znáte knihu Proč bychom se netopili od Zdeňka Šmída, který právě zde hledal inspiraci pro svůj příběh.

Veselí nad Lužnicí

Město Veselí nad Lužnicí leží ve středu jižních Čech, na soutoku Lužnice a Nežárky. První zmínky o Veselí pocházejí z roku 1259, povýšeno na město bylo v roce 1362. Nachází se zde kostel románského původu, na náměstí jsou zachovalé renesanční měšťanské domy a radnice z roku 1579. Za návštěvu jistě stojí i muzeum Weisův dům s psaníčkovými grafity. Nachází se zde stálá expozice dokumentující tehdejší život na malém městě.

Dráchov

První písemná zmínka o obci Dráchov pochází z roku 1353. O vzniku v pradávných dobách nasvědčuje i brod pod Dráchovem na řece Lužnici, který býval součástí obchodní stezky z Čech do Rakouska. Nad silničním mostem se nachází jez Dráchov, který je stejně jako jez Pilař považovaný za jeden z nejnebezpečnějších jezů na našich řekách. Doporučujeme lodě přenést po pravém břehu. V Dráchově si můžete svou plavbu zpestřit třeba vodním lyžováním na vodním vleku Karvánky.

Tábor

Město Tábor, jehož centrum je památkovou rezervací, je lákavé především díky své husitské historii. Nachází se zde mnoho kulturních památek, mezi které patří např. táborská radnice na náměstí nebo Kostnický dům.

Táborská via ferrata

Kousek pod Táborem u tábořiště U Ježka se nachází krátká ferrata vhodná pro začátečníky. Podrobnosti najdete tady.

Stádlecký řetězový most

Unikátní řetězový most, který byl původně postaven přes řeku Vltavu, se od 70. let tyčí nad Lužnicí. V době zatopení Orlické přehrady by byl most zatopen a proto byl demontován a převezen na Lužnici, kde ho můžeme vidět dodnes. Jedná se o poslední dochovaný empírový řetězový most a je zapsán jako národní technická památka.

Bechyně

V Bechyni překlenuje Lužnici unikátní obloukový železobetonový most s kolejemi a vozovkou, známý pod názvem Bechyňská duha, který byl slavnostně otevřen 28. října 1928 k 10. výročí samostatnosti republiky. Město je známé výrobou keramiky a lázněmi. Zachovalé historické jádro města představuje od roku 1990 jedno z nejhodnotnějších městských památkových zón v Čechách. Svou plavbu po řece Lužnici zde můžete zakončit prohlídkou zámku – sídla Petra Voka z Rožmberka.

Bechyňská via ferrata

O něco níže po proudu od Bechyně se v Zářečí (tj. na levém břehu řeky) nachází ferrata, která zaujme především zkušenější lezce, neb její obtížnost je vysoká. Jedná se o zajištěnou cestu ve skalní soutěsce přímo nad hladinou řeky. Na podrobnosti o ferratě se můžete podívat tady.