O řece Lužnici

Lužnice obecně

Lužnice je součástí povodí Vltavy, do které se vlévá u Týna nad Vltavou. Řeka pramení na rakouské straně Novohradských hor a na naše území přitéká u Nové Vsi n. Lužnicí. Lužnice tedy odvodňuje část Novohradských hor, Třeboňskou pánev a část Táborské pahorkatiny. Protéká také několika většími městy – Suchdol n. Lužnicí, Veselí n. Lužnicí, Soběslav, Tábor a Bechyně. Plocha povodí je přes 4 200 km² a průměrný průtok je 24 m³/s. Celková délka toku se uvádí kolem 208 km. Další užitečné informace najdete na stránkách Raftu.

Zajímavostí Lužnice je, že se pod Majdalenou dělí na dvě řeky – na Starou řeku a Novou řeku.

Lužnice vodácky

Řeka Lužnice je splavná už od českých hranic, nejčastěji se ale jezdí od Suchdola n. Lužnicí. Konec plavby je pak v Bechyni, až na soutok se nejezdí.

Lužnice je v převážné části svého toku typicky nížinná řeka s malým spádem a mírným proudem. Horní tok meandruje písčitým korytem po lučinách a skrze lesy. Plavbu mohou zpomalit padlé stromy. Krajina je jen řídce obydlena, protože celý horní tok řeky až k Veselí n. Lužnicí je součástí CHKO Třeboňsko, jednoho z přírodně nejcennějších území jižních Čech, které je zařazeno do systému biosférických rezervací UNESCO. 

Pod Majdalenou si vodáci mohou zvolit, jestli se dál vydají korytem Staré nebo Nové řeky. Stará řeka je původní řečiště Lužnice, protéká největším českým rybníkem Rožmberk a ve Veselí se spojuje s Nežárkou. Nová řeka je uměle vybudované řečiště, které při vyšším stavu vody odvádí vodu mimo rybník Rožmberk do Nežárky. Při plavbě po Nové řece vlastně sjedete 3 řeky – Lužnici, Novou řeku a Nežárku.

Plavba po Staré řece je spíše pro zkušenější vodáky a dobrodružnější povahy. V korytě řeky jsou všemožné překážky v podobě padlých stromů. Jedná se ale o velmi zajímavou plavbu romantickou krajinou chráněné oblasti. Délka tohoto úseku po Veselí je asi 35 km. Plavba po Nové řece a následně po Nežárce je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Pod Veselím n. Lužnicí až k Táboru je krajina rovinatá, proud je mírný a tok silně ovlivněn zásahy člověka. Nicméně úsek od Tábora po Bechyni je zase rychlejší, proud řeky se opět zrychluje, řeka má místy peřeje a láká tak mnohé vodáky.