aktuální sjízdnost Lužnice - vodní stav na Lužnici

Před každou plavbou doporučujeme zjistit si aktuální stav vody. V případě sucha nebo povodní vás budeme o aktuální situaci informovat. 

Plánek aktuální sjízdnosti Lužnice

Lužnice přes Novou řeku
Lužnice přes Starou řeku
Legenda:
  • zelené úseky jsou sjízdné,
  • červené úseky jsou nesjízdné,
  • úseky přerušovaně zelené jsou sjízdné jen pro plastové kanoe ne pro nafukovací rafty a baraky.

Úsek ze Suchdola nad Lužnicí do Veselí nad Lužnicí je po Nové řece (tedy přes Starý Hamr a Hamr) je pro kanoe a kajaky sjízdný celoročně s výjimkou úplného sucha (méně než 100 cm na vodočtu na Pilaři) nebo povodňového stavu (vyhlášení 1. nebo vyššího stupně povodňové aktivity). Pro plavbu po Staré řece (přes Starou Hlínu, Lužnici, Vlkov) je potřeba na Pilaři alespoň 120 cm.

Dolní úsek z Tábora do Bechyně je sjízdný celoročně s výjimkou úplného sucha nebo povodňového stavu.

Z bezpečnostních důvodů nepůjčujeme rafty, kanoe ani kajaky pokud je vyhlášen 1. nebo vyšší stupeň povodňové aktivity

Tabulka sjízdnosti jednotlivých úseků Lužnice

ÚSEK

NOVÁ ŘEKA
Suchdol – Veselí

STARÁ ŘEKA
Suchdol – Veselí

Tábor – Bechyně
KANOE, KAJAK:
minimum/maximum
100 cm/ 300 cm50 cm/ 200 cm80 cm/ 240 cm

RAFT, BARAKA:
minimum/maximum

120 cm/ 300 cm80 cm/ 200 cm100 cm/ 240 cm
vodočetPilařKazdovnaBechyně