Aktuálně v Sambě

Ahoj vodáci, 

pokud chcete vyrazit tento víkend (22.-23.6) jen na jeden den, doporučujeme objednávat lodě až na neděli. Na sobotu už nám totiž žádné lodě nezbyly na Otavě, ani na Ohři, ani na Lužnici a dokonce ani na Sázavě. Ale na Moravě zůstalo ještě pár volných 2-místných kanoí na celý víkend! Těšíme se na vás, Ahoooj!!!

Ve dnech 17.-21.6 bude uzavřený přejezd v Českém Šternberku. Pokud pojedete směrem od Uhlířských Janovic, dostanete se k nám cestou přes Zbizuby a Kácov (trasa zde). Můžete využít i možnosti jet po dálnici (trasa zde).

V Českém Šternberku bude v tomto termínu také platit dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci u nádraží ČD Český Šternberk, na náměstí, na parkovišti u řeky a na silnici směr Čejkovice. Bližší informace a plánek míst se zákazy zastavení (zde).

Více aktualit
Sjízdnost Lužnice

 


 

Lužnice

Informace o Lužnici

ČÍSLA, POČTY A MÍSTO NAROZENÍ

Lužnice je řeka na jihu České republiky. Pramení na rakouské straně Novohradských hor v nadmořské výšce 970 m n. m. a na naše území přitéká nad Novou Vsí n. Lužnicí odkud je již splavná pro sportovní lodě. Protéká Třeboňskou pánví a Středočeskou pahorkatinou a pod Týnem nad Vltavou se z pravé strany vlévá do Vltavy. Celková délka toku je 208 km a odvodňuje území o rozloze 4234,65 km².

 

VODÁCKY

 

Lužnice je v převážné části svého toku typicky nížinná řeka s malým spádem a mírným stejnoměrným proudem. Úsek nejlepší sjízdnosti začíná u městečka Suchdol nad Lužnicí a končí až před ústím do Vltavy.

Horní tok meandruje písčitým korytem po lučinách a skrz lesíky. Plavbu mohou zpomalit padlé stromy. Krajina je jen řídce obydlena, protože celý horní tok řeky až k Veselí nad Lužnicí je součástí CHKO Třeboňsko, jednoho z přírodně nejcennějších území jižních Čech, které je zařazeno do systému biosférických rezervací UNESCO. Pod Majdalenou si vodáci mohou zvolit zda pojedou korytem Staré nebo Nové řeky. Stará řeka je původní řečiště Lužnice, protéká rybníkem Rožmberk a ve Veselí nad Lužnicí se spojuje s Nežárkou. Nová řeka je uměle postavené řečiště, které při vyšším stavu odvádí vodu mimo rybník Rožmberk do Nežárky. Plavba po Staré řece je spíše pro zkušenější vodáky vzhledem k možným překážkám v podobě popadaných stromů. Nicméně se jedná o zajímavou plavbu romantickou krajinou chráněné oblasti. Délka tohoto úseku po Veselí nad Lužnicí je asi 35 km. Plavba po Nové řece a následně po Nežárce je vhodná i pro rodiny s dětmi a celý úsek má asi 38 km.

Pod Veselím nad Lužnicí až k Táboru ztrácí plavba na zajímavosti – krajina je rovinatá, proud je mírný a tok je silně ovlivněn zásahy člověka. Nicméně v úseku Tábor – Bechyně se proud řeky opět zrychluje, řeka má místy peřeje a láká tak mnohé vodáky.