Čistá řeka Sázava

Tradiční jarní úklid Sázavy má již dlouhou tradici. První čištění Sázavy se uskutečnilo v roce 2006 po povodních. Od té doby se tato iniciativa rozrostla do rozměrů zasahující dva kraje - Středočeský a Vysočinu. Dobrovolníci každoročně na jaře sbírají odpadky a čistí břehy Sázavy na délce 200 km, od jejího pramene až po soutok s Vltavou. 

Do čištění je zapojeno mnoho místních spolků, organizací a dobrovolníků a akci zaštiťuje spolek Posázaví.

Cílem projektu je přimět ostatní přemýšlet o místu, kde žijeme, pracujeme, sportujeme nebo podnikáme. Snažit se ho zvelebovat a neničit. 

Čistá řeka Sázava funguje na příspěvcích od sponzorů a bez dobrovolníků by Sázava čistá nebyla.

Zapojte se i vy do projektu Čistá řeka Sázava!