O řece Moravě

Morava obecně

Řeka Morava je součástí povodí Dunaje, do kterého se vlévá u Devína na Slovensku, kousek od Bratislavy. Morava pramení v oblasti Králického Sněžníku. Na Českém území odvodňuje tedy Králický Sněžník, Hanušovickou a Zábřežskou vrchovinu, Hřiby, Dolno i Hornomoravský úval a hranice Česka opouští pod Břeclaví. Protéká několika většími městy – Šumperk, Litovel, Olomouc, Kroměříž a Hodonín. Celková délka toku je 344 km, z toho obvykle splavných je zhruba 90 km. Celková plocha povodí je přes 26 000 km² a průměrný průtok je 120 m³/s. Více podrobností o řece Moravě najdete na stránkách Raftu

Morava vodácky

Horní Moravu lze charakterizovat jako rychle mohutnící horský potok, níže pak jako rychlou říčku s čistou vodou. V Jeseníkách se do ní vlévají říčky Krupá, Branná a Desná. Dále protéká Mohelnickou brázdou, kde se do ní vlévá Moravská Sázava. 

Řeku Moravu pojmenovalo už předkeltské obyvatelstvo, kdy původní význam slova byl "voda, močál".

Horní část Moravy od Hanušovic po Postřelmov je sjízdná jen za vyšší vody, hlavně na jaře nebo po větších deštích. Od Postřelmovase řeka mírně rozšiřuje a zpomaluje, o slovo se začínají hlásit jezy. Řeka je krásně meandrovitá, obklopená čistou přírodou. Od Mohelnice Morava protéká územím CHKO Litovelské Pomoraví. Od Litovle je díky ochraně krajiny v CHKO zakázáno plout do konce července po hlavním korytě řeky, je to hlavně kvůli hnízdění ptáků u písčitých náplavách meandrů staré Moravy. Právě v Litovli pak musíte "přestoupit" na tzv. Malou vodu, po které budete pokračovat až do Hynkova, kde je nutné na jezu odbočit a pokračovat po Mlýnském náhonu až do Olomouce.