kilometráž moravy

Kilometráž je pravou rukou vodáka. Ukáže vám, kolik kilometrů vás čeká na vodě, kde se můžete občerstvit a přespat v kempu, kde na vás čeká jez nebo peřej a kudy je tato místa nejlepší sjíždět a také jsou zde zaznačeny všechny loděnice Samba. Zde si můžete kilometráž nejen přečíst, ale i stáhnout či vytisknout.

Stažení a tisk kilometráže řeky Moravy a kilometráže Moravy přes Malou vodu.

Jelikož Morava protéká CHKO Litovelské Pomoraví, kde její koryto přirozeně meandruje a vytváří štěrkové náplavy a slepá ramena. Díky pravidelně rozlévající se vodě jsou v okolí řeky Moravy lužní lesy. Z důvodu ochrany vzácných druhů živočichů na štěrkopískových náplavách je na hlavním toku řeky mezi Litovlí a Hynkovem omezena plavba v období od 1. 4. do 31. 7. a vodáci tak musí využít tok Malé vody

Morava přes Malou vodu (pro období od 1. 4. do 31. 7.)

Morava