Aktuálně v Sambě

Ahoj vodáci,

děkujeme za přízeň v letošní vodácké sezóně! Zářijové počasí již půjčování moc nepřeje a my kvapem zaskladňujeme vše vybavení, aby bylo připravené na jaro. 

Otužilí mohou v případě zájmu vyrazit na vodu z Českého Šternberka do Ledečka nebo Sázavy. Ostatní řeky hlásí zazimováno.

Vaši Sambáci

Více aktualit
Sjízdnost Moravy

 

Morava

Informace o Moravě

Řeka Morava pramení ve studánce pod vrcholem Králického Sněžníku v obci Dolní Morava. Už v jižním úbočí Králického Sněžníku přijímá několik potoků. Lze ji charakterizovat jako rychle mohutnící horský potok, níže pak jako rychlou říčku s čistou vodou. V Jeseníkách se do ní vlévají říčky Krupá, Branná a Desná. Dále protéká Mohelnickou brázdou, kde se do ní vlévá Moravská Sázava.

Délka toku je 354 kilometrů a plocha povodí je 26 658m2.
 

Řeku Moravu pojmenovalo už předkeltské obyvatelstvo. Původní význam slova byla voda, močál.

Řeka Morava protéká Hornomoravským úvalem, kde začíná první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Pod Olomoucí, mezi Tážaly a Tovačovem, se po levé straně odděluje odlehčovací rameno, zvané Morávka.
 

Mezi Kroměříží a Otrokovicemi protéká řeka Morava skrz Vnější Západní Karpaty a vstupuje do Dolnomoravského úvalu. Od Otrokovic do Rohatce je podél Moravy Baťův kanál. Jeho stavba byla zahájena v říjnu roku 1934. Do řečiště byla voda převedena koncem července 1937. Po úspěšné zkoušce byla 1. července 1938 provedena zkušební plavba z Baťova kanálu do Uherského Ostrohu. V roce 1961 byl zastaven provoz a první loď na kanál vyplula až v květnu 1995.
 

U města Lanžhot se do Moravy vlévá její nejdelší přítok, řeka Dyje.

Na středním úseku od ústí Desné do Olomouce je několik velmi dlouhých náhonů s dlouhým přenášením.
 

Od Mohelnice do Olomouce protéká řeka Morava CHKO Litovelské Pomoraví. V tomto úseku je omezena plavba i táboření. Táboření na jiných než veřejných místech k tomu určených je zakázáno. Oheň se smí rozdělávat pouze na místech, která jsou k tomu označena.

Hlavní tok od Litovle nelze sjíždět do konce července. Je nutno přenést lodě na tzv. Malou vodu. Pokud pojedete v termínu, kdy je splutí omezeno, doporučujeme u koupaliště před Litovlí odbočit vpravo do náhonu a pokračovat až k mostku, dále přenést kolem prodejny Billa až na Palackého ulici a nasednout na kanál Malá voda a pokračovat až do Hynkova. V Hynkově na jezu odbočit a jet Mlýnským náhonem až do Olomouce.

Pokud se trefíte do období, kdy není splouvání omezeno, dejte se u koupaliště před Litovlí doprava a pokračujte náhonem až k mostku. Před železničním mostem pak vystupte a přeneste lodě přes silnici kolem elektrárny zpět do náhonu a pak již pokračujte hlavním korytem.
 

Limity sjízdnosti:

Úsek

Kdy

Limity vodočtu

horní

na jaře, po deštích

Vlaské 160 cm

na jaře, po deštích

od Hanušovic – Raškov: 140 cm

střední

celoročně

Olomouc: 80 cm

dolní

celoročně

Olomouc: 70 cm