Přeprava zavazadel Samba

Pokud nechcete plout s těžkou lodí a přetahovat ji přes jezy, nebo se bojíte, že se vám věci v barelech namočí, využijte službu převozu vašich zavazadel!

Ze zavazadla NESMÍ NIC VISET, pokud máte karimatku, spacák, nebo stan, připevněte je k batohu pevně!

Jedno zavazadlo = jedna páska. Pokud máte více kusů, objednejte co nejpřesnější počet. Cena za 1 zavazadlo je 50 Kč/den.

Jak funguje převoz?

  • Převoz objednejte ideálně spolu s loděmi, bagáž je možné doobjednat nejpozději 2 dny před vyplutím.
  • Při převzetí lodí dostanete barevnou pásku, podle které rozlišíme vaší bagáž od ostatních skupin.
  • Označenou bagáž odevzdáte Sambákovi na určené místo v loděnici nebo do auta, nejpozději do 10 hodin.
  • Bagáž na vás bude čekat po 16. hodině v dalším kempu.

Vyberte řeku, na které poplujete:

Bagáž na Sázavě Bagáž na Ohři Bagáž na Otavě Bagáž na Lužnici Bagáž na Moravě