O řece Ohři

Ohře obecně

Ohře je součástí povodí Labe, do kterého se vlévá u Litoměřic. Řeka pramení v pohoří Smrčiny v Německu a do Česka přitéká u Františkových Lázní. Ohře odvodňuje Chebskou pánev, část Slavkovského lesa, část Krušných a Doupovských hor. Protéká několika většími městy – Cheb, Sokolov, Loket, Karlovy Vary, Žatec, Louny. Celková délka toku je 316 km, z toho sjízdných je asi 120 km. Celková plocha povodí je asi 5 600 km² a průměrný průtok je 38 km². V letních měsících má Ohře sjízdných přes 20 dní v každém měsíci. Více informací o Ohři najdete na stránkách Raftu

Ohře vodácky

Mezi vodáky je řeka Ohře velmi oblíbená. Někteří ji v oblíbenosti přiřazují 2. místo za jasnou jedničkou Vltavou. Nespornou výhodou Ohře je, že bývá splavná celoročně a lze na ní uspořádat i týdenní plavbu. Plout lze i po německé části řeky, ale není to plavba, na kterou je běžný český vodák zvyklý. Obvykle se Ohře splouvá až od Chebu nebo Tršnice. Ještě před Chebem se na Ohři nachází vodní nádrž Skalka.

Horní úsek mezi Tršnicí a Loktem je klidnější, obtížnost ZWC. Řeka se mírně klikatí, místy meandruje více. Za Kynšperkem n. Ohří poplujete poblíž CHKO Slavkovský les. Výše je horní tok spíše lučního a polního charakteru. Za Sokolovem protéká Ohře nedaleko území silně ovlivněného těžbou. Pokud se však nebudete od řeky vzdalovat, ani si toho nevšimnete. Před Loktem začínají první peřeje. Vodáci a další turisté mohou v Lokti navštívit hrad a  historické centrum. 

Kolem Lokte vytváří Ohře oblouk, za ním protéká CHKO Slavkovský les a zařezává se do údolí Svatošských skal. Přitom tvoří četné peřeje, které ještě více přibývají za Karlovými Vary a až do Perštejna hodnotíme Ohři obtížností WWI. Za zmínku určitě stojí cvičná peřej Hubertus.

Dál se Ohře zase postupně zklidňuje na ZWB, také kvůli vodní nádrži Nechranice za Kadaní. Tam už většinou vodáci nedoplují – končí v Perštejně. Za vodní nádrží Nechranice se Ohře klikatí ještě asi 100 km, než v Litoměřicích vteče do Labe.

Na Ohři je hodně jezů nesjízdných, nebo sjízdných, ale nebezpečných. Proto doporučujeme si před plavbou prostudovat kilometráž.