aktuální sjízdnost ohře - vodní stav na ohři

Před každou plavbou doporučujeme zjistit si aktuální stav vody. V případě sucha nebo povodní vás budeme o aktuální situaci informovat.

Plánek aktuální sjízdnosti Ohře

Legenda
  • zelené úseky jsou sjízdné,
  • červené úseky jsou nesjízdné,
  • úseky přerušovaně zelené jsou sjízdné jen pro plastové kanoe, ne pro nafukovací rafty a baraky.

Řeka Ohře bývá v úseku od Chebu po vodní nádrž Nechranice sjízdná celoročně. Limity sjízdnosti odečítáme na vodočtu v Karlových Varech a jsou následující. Limit pro sjezd Ohře na plastové kanoi Samba je minimálně 30 cm a maximálně 190 cm. Pro plavbu na raftech je vody potřeba více, minimální hladina je 40 cm a maximální 190 cm

Při sušších obdobích doporučujeme na kanoích, ale hlavně na raftech zvolit spíše horní tok řeky od Tršnice po Karlovy Vary.

Z bezpečnostních důvodů nepůjčujeme kanoe ani rafty, pokud je vyhlášený 1. nebo vyšší stupeň povodňové aktivity.

Tabulka sjízdnosti jednotlivých úseků na Ohři podle vodočtu v Karlových Varech

ÚSEKCheb – LoketLoket – Stráž nad OhřiStráž nad Ohří – Nechranická přehrada
KANOE, KAJAK:
minimum/ maximum
30 cm/ 190 cm30 cm/ 190 cm35 cm/ 190 cm
RAFT, BARAKA:
minimum/ maximum
40 cm/ 190 cm40 cm/ 190 cm45 cm/ 190 cm