Aktuálně v Sambě

Ahoj vodáci,

děkujeme za přízeň v letošní vodácké sezóně! Zářijové počasí již půjčování moc nepřeje a my kvapem zaskladňujeme vše vybavení, aby bylo připravené na jaro. 

Otužilí mohou v případě zájmu vyrazit na vodu z Českého Šternberka do Ledečka nebo Sázavy. Ostatní řeky hlásí zazimováno.

Vaši Sambáci

Více aktualit

Ohře

O řece Ohři

Řeka Ohře pramení v Německu ve Smrčinách pod vrcholem Schneeberg. Protéká severozápadními Čechami, městy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Žatec, Louny...V Litoměřicích ústní do řeky Labe, která odnáší vodu z Ohře zpět do Německa. Povodí Ohře zabírá celkem na pět a půl tisíce kilometrů čtverečních a sama řeka je dlouhá 316 km. 

ŘEKA OHŘE VODÁCKY

Mezi vodáky je řeka Ohře velmi oblíbená. Někteří jí v oblíbenosti přisuzují 2. místo za jasnou jedničkou Vltavou. Rodinná kanoe Samba na řece OhřiNespornou výhodou Ohře je, že bývá splavná celoročně a lze na ní uspořádat i týdenní plavbu. Plout lze již po německé části řeky, ale není to plavba, na kterou jsou turističtí vodáci zvyklí. Obvykle se Ohře splouvá až od Chebu nebo Tršnice. Ještě před Chebem se na Ohři nachází vodní nádrž Skalka. Nádrž začíná kousek za hranicemi mezi Německou a Českou republikou. 

Horní úsek mezi Chebem a Loktem je klidnější, obtížnost ZWC. Řeka se mírně klikatí, místy meandruje více. Za Kynšperkem nad Ohří plujete poblíž CHKO Slavkovský les, plujete tedy lesem. Výše je horní tok spíše lučního a polního charakteru. Za Sokolovem protéká Ohře nedaleko území silně ovlivněného těžbou. Pokud se však nebudete od řeky vzdalovat, ani si toho nevšimnete. Před Loktem začínají první peřeje. Vodáci a další turisté chodí v Lokti navštívit hrad a historické centrum.
Na Ohři je hodně jezů nesjízdných, nebo sjízdných, ale nebezpečných. Na horním úseku pozor na jezy: Ottův jez (Cheb), jez v Kynšperku nad Ohří, jez Černý Mlýn (první jez za Šabinou) a jez Horní (Loket).

Kolem Lokte vytváří řeka Ohře oblouk, za ním protéká CHKO Slavkovský les a zařezává se do údolí Svatošských skal. Přitom tvoří četné peřeje, které ještě více přibývají za Karlovými Vary a až do Perštejna hodnotíme Ohři obtížností WW1. Za zmínku určitě stojí cvičná peřej Hubertus. V Karlových Varech pozor na jez U Solivárny a poté na jez Radošov, který je nesjízdný a tvoří se pod ním velký vodní válec (přenášejte vlevo).

Dál se Ohře zase postupně zklidňuje na ZWB, také kvůli vodní nádrži Nechranice za Kadaní. Tam už většinou vodáci nedoplují - končí v Perštejně, Klášterci nad Ohří, nebo nejdále v Kadani. Za vodní nádrží Nechranice se Ohře klikatí ještě ca 100 km, než v Litoměřicích vteče do Labe.

Z pohledu obslužnosti je řeka Ohře pro vodáky velmi příznivá - naleznete u ní spoustu tábořišť i příležitostí k občerstvení. Koho zajímají kulturní a přírodní zajímavosti, také si přijde na své (hrady, města, Svatošské skály...)